คลายทุกข์

ขอบพระคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ
  • ดีใจ      มิ่งมิตร    จิตชื่น
  • ยิ้มรื่น   ย่างกาย   ทายทัก    
  • ขอบคุณ   น้ำใจ   ได้ประจักษ์
  • สายใยรัก    ถักทอ    กันต่อไป

ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแวะมาเป็นแขกคนแรก  ของบ้านน้อยหลังนี้ค่ะ