คลายทุกข์

ขอบพระคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

ป้าแดงปลอบใจไม่เป็น

แต่อยากเห็นทุกคนได้สดใส

หากน้องพี่เบาทุกข์ก็ชื่นใจ

ขอให้ใสไปตลอดเอย.....