คลายทุกข์

ขอบพระคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
ขอไขไม่ใช่ใครลวง

มิได้ใครรักหักอก
พาพกตกหนักจักหวง
เลิกคิดใดใดทั้งปวง
ทุกข์ลวงล่อใจไปไย
คำตอบ