คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ
  • ด้วยความยินดีปรีดา
  • เหมือนท้องฟ้าย่อมมีวันใหม่
  • ขอให้พี่กุ้ง สนุก สุข สดใส
  • ล้างทุกข์ในใจ วันไหนๆ ก็ขอให้สุขใจเอย