คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

ยินดีค่ะ  ศน. กุ้ง

เพราะเรา...มีเรา  เสมอนะคะ