คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

ศน.กุ้งคะ

สงบกาย สบายใจ

สงบข้างใน ใจเป็นสุข

เน๊าะ ๆ ๆ ๆ