ขอบคุณ

ขอบคุณครับท่านรองรัฐเขตความรู้ที่ท่านให้ผมจะนำไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาณมากยิ่งขึ้น
คำตอบ

ขอบคุณเช่นกันครับ ที่สามารถฝึกฝนจนได้ความรู้ไปใช้งาน