เดี่ยวนะครับ

กลับอ่าวลึกแล้วจะส่งภาพให้ดูนะครับ
คำตอบ