การใช้ห้องปฏิบัติการ

SOP ของแล็ป มีรูปแบบ รายละเอียด และตัวอย่างให้ดูได้หรือไม่ ลงรายละเอียดได้ไหมครับ

คำตอบ
not yet answered
สีหานาถ

ไม่ทราบว่ามีรายละเอียด เกี่ยวกับ เอส โอ พี ห้องแล็ป ให้ดูได้หรือไม่ และจะเริ่มที่ไหนครับ