ดู บันทึกนี้แล้เหมือนโฆษณาขายทัวร์เลยครับ

  • งง งง บันทึกนี้เหมือนโฆษณาขายทัวร์ครับ
  • ที่
  • http://gotoknow.org/blog/jeff/125398
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ