ถ้าแรงเกินไปขอโทษด้วยนะคะ

คือว่า กลุ่มของเรานั้นทำงานไม่ทันค่ะ จึงต้องดึงดูดความสนใจ  บังเอิญว่าได้มาจากหนังสือ คู่สร้างคู่สมค่ะ

คำตอบ