ขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูง

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะเพราะหนูคิดว่าวิชานี้หนูคงทำไม่ได้แน่ถ้าไม่มีอารย์คอยแนะนำ

คำตอบ
 เพราะนี่เป็นการจัดการความรู้ร่วมกัน เป็นองค์ประกอบของวิชานี้อยู่แล้ว สามารถแบ่งปันความรู้ได้ทุกเรื่องนะครับ