ภาษาอังกฤษ 3

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยกันภาษาอังกฤษเป็นป้ายโฆษณาป้ายอะไรก็ได้เกี่ยวกับป้ายสมัครงานแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย

5 ป้าย และป้ายห้าม ห้ามอะไรก็ได้ เช่นห้ามเดิน ฯ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทย 5 ป้าย ขอบคุณครับ ตอบด้วยนะ

คำตอบ