program spss

ท่านรองรัฐเขต....ทราบ

         ผมลืมเจรจาและขอความอนุเคราะห์โปรแกรม spssมาใช้วิเคราะห์งานวิจัยของผม  จะทำอย่างไรดี มานึกได้ตอนนั่งดูเอกสารการวิจัย ศบอ. ตอนอยู่สถาบันไม่ยักกะนึกเพราะตั้งใจอย่างดี และอยู่ในประเภท free download ....and   free  copy  ประมาณนั้น หวังว่าคงจะได้คำตอบที่สร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่  จะรอคำตอบครับ

คำตอบ

กลับบ้านจะเอาไปฝากไว้ที่ อ.ณัฐพร หรือไม่ก็ อ.แหลม  มีแผ่นโปรแกรม 1 แผ่น  กับแผ่นสอนการใช้งานอีก 1 แผ่นครับ......