ภาษาอังกฤษ

ขอความกรุณาครับ ตอบด้วยตอบด่วน ผมไม่ค่อยเข้าใจถาษาอังกฤษ เรื่อง "ป้ายโฆษณาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ"  แปรเป็นภาษาไทย 5 ป้าย

"ป้ายห้าม "เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แปรเป็นไทย 5 ป้ายจะส่งวัน ศุกร์นี้ ทำให้เสร็จก่อนวันศุกร์ ขอความกรุณาช่วยด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ด่วน!

คำตอบ
  • ขอบคุณคุณเม็กดำ9
  • และ คุณ Tukkyมากครับ
  • ใช่ครับให้เขียนห้ามว่าอะไร
  • เช่น ห้ามทำหน้าตาดี
  • หรือ ห้ามปลูกขมิ้น หรือ ห้าม บอก ผอ เม็กดำและคุณครูบัว
  • อิๆๆๆๆ
tukky

อยากช่วยค่ะ แต่ไม่ชัดเจนว่าจะเขียนป้ายห้ามอะไรบ้าง