กลุ่มฮักถิ่นเกิด

สวัสดีครับ  อาจารย์  ได้เข้าไปตรวจดูสมุดบันทึกขอองกลุ่มฮักถิ่นเกิดหรือยังครับ   จะต้องแก้ไขจุดไหนบ้างครับ ช่วยบอกด้วยครับ  จะได้รีบแก้ไข

ขอบคุณครับ     กลุ่มฮักถิ่นเกิด

คำตอบ

ตอบคำถาม
1.เข้าดูได้แล้ว ใช้บล็อกนี้แหละ ลงความรู้และแสดงความคิดเห็นของกลุ่มไปสักระยะ แล้วปรี้นสิ่งเหล่านี้ส่งอาจารย์
2.ไม่ต้องแก้ไขแล้ว
3.ดีแล้ว ให้สมาชิกหมั่นเข้ามาลงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆมากก็จะดี
4.อาจารย์นำบล็อกของกลุ่มฮักถิ่นเกิด รวมไว้ในแพล็นเน็ตรวมบล็อกแล้ว