ข้อสงสัย ที่ต้องการคำตอบ

ระหว่างกับ รพ.  กับ สนง.สสส.

มันแตกต่างกันอย่างไร

แล้วหน้าที่มันมีอะไรบ้าง

อธิบายหน่อยครัย

คำตอบ