ตอบขอบคุณ

ขอบคุณครับ ที่รับเป็น สมาชิกจะร่วมคลิก คิดสร้าง ทางประสานเพื่อก่อเติม เสริมแนวคิด ประดิษฐ์งาน สร้างอุดมการณ์ การเรียนรู้ สู่สังคม
คำตอบ
ขอบคุณเช่นกันครับ ที่อุตส่าห์ถ่อสังขารมาเรียนถึงที่  ก็หวังว่าพี่จะช่วยขยายงานต่อไปครับ