ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ และคำแนะนำที่มีให้พวกเราผู้เข้าอบรมนะครับ  ในโอกาสต่อไปคงได้รับความกรุณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน ผอ.อีกนะครับ
คำตอบ