สร้างบล็อกก่อนครับ

  •  ผอ ครับ ผอ ต้องเข้าระบบ
  • เข้าที่ที่แผงควบคุม
  • เลือกบล็อก
  • เลือกสร้างบล็อกใหม่
  • เมื่อสร้างบล็อกได้แล้วถึงสามารถเพิ่มบันทึกได้ครับ
  • ลองดูนะครับ
คำตอบ
not yet answered

ขอบคุณ คุณขจิตครับ

ตอบช้าเพราะ โมเด็มป่วย เจ้าของเดินสายอบรม ของพระคุณอย่างสุงครับ จะลองพยายามดู