มือใหม่หัดขับ

มือใหม่ยังไปได้ไม่เร็ว  กรุณาชี้แนะด้วย
คำตอบ
ไม่เป็นไรครับ  ไปเร็ว ไปช้า ก็ถึงเหมือนกัน ไปเร็วแต่ไม่เข้าใจ ก็ไม่มีประโยชน์