ขอบคุณ

ขอขอบคุณที่ให้ความรู้การใข้งานเว็บบล็อกเพื่อพัฒนางาน กศน.สู่สังคมโลกถือเป็นอานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่เป็นปัญญาทาน
คำตอบ

ขอบคุณมากครับ  ที่ตั้งใจรับความรู้จนสำเร็จ