ขอบคุณ

อาจารย์ครับ การอบรมครั้งนี้ มีความเข้าใจมาก ถ้าจะศึกษาให้มากกว่านี้จมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้าง
คำตอบ

ใช้เมนู  "ค้นหา"  ให้เกิดประโยชน์ครับ  สงสัยอะไร  พิมพ์ใส่ไปได้เลย  มีสมาชิก Gotoknow คอยแบ่งปันความรู้อยู่มากมายครับ