ยินดีต้อนรับสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

น.เมืองสรวง

"ยินดีต้อนรับอาจารย์ครับ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ครับ gotokrow เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน  ครับผมลูกศิษย์อาจารย์ ครับ......แห่ง อสพ.54/55 กรมการพัฒนาชุมชน

คำตอบ
not yet answered

อาจารย์คะมีเรื่องรบกวนเกี่ยวกับ network ค่ะ กำลังหาหนังสือ Networking for Develoment ของ Paul Starkey ที่อาจารย์แปลไว้ ค่ะ แต่หนูอยากได้ฉบับจริงค่ะ