เรียน

วันนี้นี้กลุ่มเราคงได้คะแนนเต็มนะครับ
คำตอบ