ส่ำบายดีบ่อ

กลุ่มม่วงลาดไม่รู้ว่ายังอยู่กันครบหรือเปล่า โครงการปั้นหม้อไปถึงไหนแล้ว เทศกาลแข่งเรือใกล้มาถึงหรือยังบอกด้วยอยากไปเที่ยว
คำตอบ