แวมะเยือนครับ

คำตอบ
ก็เข้าไปชมอยู่นะค่ะแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็น  เจอะกันวันเปิดภาคเรียนที่  2  นะจ๊ะ
เม็กดำ2

สวัสดีครับ กลุ่มคนรักสีเขียว

ใกล้สอบแล้วไม่ทราบว่าส่งรายงานกลุมเสร็จหมดทุกวิชา 

หรือยังครับ

กลุ่ม ผมคงส่งเสร็จในวันเสาร์นี้ ครับ

เม็กดำ2
ขอโทษครับคลิกผิดที่ครับ