คนไทยไร้พุงเป็นจังได

สวัสดีเพื่อนกลุ่มประทาย 1  วันนี้มีเรียนวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ทำรายงาน  การสอบกลางภาค  เสร็จหรือยัง  และที่ว่าคนไทยไร้พุงเป็นจังได  อย่าลืมแวะมาทักทายประทาย 2  เด้อ

                                                      ระลึกถึง

                                                       -  ประทาย 2 -

คำตอบ
not yet answered
กลุ่มที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา

   ความหมายก็คืออยากให้คนไทย หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น โดยการฝึกนิสัยการกินให้อยู่ในสภาวที่ควบคุมได้ ออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ สิ่งที่ตามมาก็คือ สุขภาพดี ร่างกายกระชับได้สัดส่วน ( เหมือนพี่แอ้นั่นแหละ ) โรคภัยก็ไม่อยากมาใกล้

     แต่ก็มีบางคนยังพุงกางอยู่ ลดอย่างไรก็ลดไม่ได้ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี สงสัยต้องจับมาฝึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากๆหน่อย พุงจะได้ลดลงบ้าง  แฮ่ แฮ่ ( หมายถึงใครหนอ ) หรือว่าไง กลุ่มประทาย 2

อัครชัย เด้อ ( อัครชัยของแท้ต้องมี  เด้อ )