อยากเรียนคอมพิวเตอร์หลักสูตรขั้นสูง

ผมได้เคยเรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแปรมการฝึกพิมพ์ (ขั้นพื้นฐาน)  30 ชั่วโมง  กับ กศน.ท่าใหม่

ได้ความรู้ดีมาก  อยากทราบว่า กศน.ท่าใหม่ จะเปิดสอนคอมหลักสูตรอื่น ๆ เช่น เอ็กเซ็ล , พาวเวอร์พอย

เปิดสอนอีกเมื่อไรครับ ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย

คำตอบ
not yet answered
วิวิธจินดา

ในปีงบประมาณ 2551  กศน.ท่าใหม่ มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง แน่นอน ขณะนี้กำลังจัดเตรียม หาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ ที่ทันสมัย      มาใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ครับ  มีข่าวคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป