ขอสอบถามเพื่อน ๆ ทางใต้ที่รัก

    กลุ่มต้นหาดเป็นอย่างไรบ้างสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำข้อสอบได้หรือเปล่าจ๊ะ

เรากลุ่มคนรักสีเขียว  เมืองย่าโม  อยากทราบว่าเพื่อน ๆเรียนกันอย่างไรบ้าง   มีงานเยอะมากมายเหมือนกันไหม  มีสุขหรือทุกข์ยังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะค่ะ

 

คำตอบ