การทักทาย แลกเปลี่ยน

  • คุณเธียรชัย
  • แนะนำให้เข้าไปทักทายกับคนอื่นๆด้วยครับ เพื่อสร้างเครือข่าย
คำตอบ
not yet answered
อยากทราบว่าเป็นญาติกันไหมติอต่อได้ทางเมล์คับ