สอบปลายภาค

กศน.ท่าใหม่ สอบปลายภาคที่ไหน ครับ

คำตอบ
กศน.ท่าใหม่ จะใช้โรงเรียนศรีรัตน์ราชนุเคราะห์  (ใกล้วัดศรีเมือง  หนองคล้า)  เป็นสถานที่สอบปลายภาคค่ะ
ทดสอบการใช้งานบล็อก