โชคดี

 

                 หวังว่าคงจะโชคดี มีชัยและสบายดี

เช่นวันนี้ตลอดไป

คำตอบ
not yet answered

คุณไม่รู้สึกอายชวาบ้านและนักศึกษาทั้งหลายบ้างหรื่อไงฉันเสียดายชุดสีกากีที่มีแต่ศักร์ศรีของคำว่าครูแต่คุณสร้างภาพที่สวยงามนี้ในด้านของการผิดประเวณีบ่อยครั้งและมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายแม้กระทั้งที่ทำงานล่าสุดคุณเองเป็นคนเก็บน้ำลายตัวเองขึ้มากิน(เป็นสมภารกินไก่วัดยังไม่พออีกหรื่องไง)คุณนึกให้ดีนะคุณเองมีลูกเป็นผู้หญิงเหมือนกันบาปกรรมมีจริงนะคุณเพรียน แสวงบุญ......แนะนำชอบในเรื่องเทียวผู้หญิงมากก็ลาออกจากชุดสีกากีเสียจะได้ไม่เสียภาพลักษ์แก่ท่านอืนๆด้วย