การส่ง Email

ผมอยากให้ท่านกรุณาสอนการส่ง Email ด้วยขอขอบพระคุณครับ

คำตอบ
ผมเข้าใจว่าท่านสมัครสมาชิกGotoknow แล้วต้องมี e mail แล้ว ขอทราบ e mail ของท่านครับ ผมจะติดต่อไปพร้อมแนะนำการโต้ตอบด้วยครับ