ถามเรื่องงานที่จะใช้สอบวันพุธนี้ค่ะ

ฤดีรัตน์

เมื่อไหร่อาจารย์จะเอางานเข้าให้พวกหนูคะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้ว จะต้องสอบวันพุธนี้แล้วค่ะอาจารย์

อาจารย์บอกว่าให้เปิดดูเรื่อยๆแต่หนูเปิดกี่ทีก็เหมือนเดิมค่ะหนูไม่รู้จะหาอ่านที่ไหน จะอ่านที่หามาก็กลัวว่าจะไม่ตรงกับของอาจารย์และข้อสอบของอาจารย์ค่ะหนูขอความกรุณาเป็นอย่างสูงค่ะ

หนูขออภัยด้วยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ยังไม่กลับมาคือหนูไม่ทราบค่ะว่าอาจารย์จะกลับมาเมื่อไหร่

คำตอบ

การสอบเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.2549 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งปี 1 และปี 2 สอบพร้อมกัน โดยจะเริ่มด้วยการให้อ่านเอกสารเนื้อหาก่อนลงมือตอบข้อสอบ จึงยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงเนื้อหาใน weblog 

ดร. แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์

การสอบเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.2549 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งปี 1 และปี 2 สอบพร้อมกัน โดยจะเริ่มด้วยการให้อ่านเอกสารเนื้อหาก่อนลงมือตอบข้อสอบ จึงยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงเนื้อหาใน weblog