ตอบแทนสะพานประจวบ

บางสะพานยังร้องเพลงกลอน  ไม่จบ   เลยยังตอบไม่ได้  ค่ะ ท่านสวรรคบุรี
คำตอบ