ขอบคุณ

         ผอ. ได้ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ  ให้กับผู้บริหารได้ดีเยี่ยม   ขอขอบคุณมากครับ
คำตอบ