ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณในไมตรีจิต  กำลังพยายามเรียนรู้ในฐานะมือใหม่ (E-Mail ยังใช้ไม่ได้ครับ อาจารย์ให้ตั้งลำลองไว้ก่อน เพื่อการเรียนรู้)
คำตอบ

ยินดีครับ ผอ.ครับ

สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโอกาสสำหรับทุกคนครับ ผมยินดีครับ

ติดตามอย่างต่อเนื่องครับ