วันแม่

                         ความรักของแม่นี้

                        เป็นบารมีแก่ตัวลูก

                        ความรักที่คอยปลูก

                        มีให้ลูกไม่เลือนลาง

                        9 เดือนที่บ่มเลี้ยง

                        หวังแค่เพียงเป็นคนดี

                        พระคุณหลั่งล้นปรี่

                        ที่โลกนี้ไม่ลืมเลือน

                        ควมรักที่มีให้

                        มาจากใจไม่เปลี่ยนแปร

                        คำ ๆ เดียวที่เรียก "แม่"

                        ความหมาบแท้ยากนักจะเอ่ยถึง

                        ตั้งแต่เล็กแม่พร่ำสอน

                       ไม่ตัดรอนไมตรีจิตความห่วงหา

                        เริ่มตั้งแต่เราก่อตัวมา

                         รักจนกว่าชีวิตแม่มลายไป

"แม่"  คำนี้อาจเป็นคำสั้น ๆ เป็นคำที่พูดง่าย  เป็นคำที่ทุกคนพูดได้เป็นคำแรก เป้นคน ๆ เดียวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก  เป็นทุกอย่างที่ลูกอยากให้เป็น  คำว่ารักแม่ไม่จำเป็นว่าต้องเก็บไว้บอกเฉพาะในวันสำคัญ  ความรักไม่จำเป็นต้องกลั่นมาเป็นคำพูด อ้อมกอดทีอบอุ่นคืออ้อมกอดที่เปี่ยมรักที่บริสุทธิ์จากแม่ของเรา

 

คำตอบ