ขอบคุณวิทยากร

สวัสดีค่ะ   และต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากรที่ได้ทักทาย  และมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มอีกมากมาย

 และขอถามวิทยากรว่า

ขั้นตอนการถาม - ตอบเพื่อนผู้อบรมรุ่นที่ 4  อย่างง่ายและรวดเร็ว  และได้คำตอบแน่นอน  จะทำอย่างไรดี คะ

คำตอบ
สวัสดีครับ การตอบเพื่อนรุ่น ๔ ง่ายและเร็วก็ต้องตอบใน ท้ายบันทึกล่าสุดของเพื่อนเลยครับ เพราะเพื่อนจะโต้ตอบกับเราได้เมื่อเปิดดู และอีกช่องทางหนึ่งสามารถไปที่ เครื่องมือ และไปที่สอบถาม.. ครับ