สวัสดืครับ

ขอแสดงความดีใจด้วยที่ท่านสามารถสร้างบล๊อกของตนเองได้สำเร็จแล้วอย่าลืมน่ะครับ
คำตอบ

ขอขอบคุณขอบใจบุรีสรรค

เรื่องBlogนั้นเพิ่งทำได้สหายเอ๋ย

ความชำนาญน้อยนิดไม่อยากเอ่ย

เก้อเขินเอย เก้อเขินนึก..ฝึกอีกนาน