ข่าวดี

           มีคนฝากความคิดถึงมาหาครูแววผ่านครูศักดิ์แว่วว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้...

            ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อ...

คำตอบ