การเปิดร้านอินเตอร์เน๊ต

อยากจะทราบว่าการเปิดร้านอินเตอร์เน็ตจะต้องเตรียมหรือว่าจะทำอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ