ยินดีด้วย

ขอแสดงความยินดีที่จะได้ของเล่นใหม่ ความรู้ใหม่ๆ การสื่อสารทันสมัย ต่อไปคงได้ติดต่อกันเรื่อยๆ ราคาการสื่อสารถูก มีเรื่อดีๆก็เชิญแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ครับ
คำตอบ
not yet answered

ไปเข้าค่าย ที่หนายอ่าค่ะ ไม่เห็นมีแผนที่บอกเลย

ครู่ค่ะ ไปเพรชบุรี นะ ไม่มีแผนที่เลย พอดี ขากลับจะมีคนมารับต้องลงไปทำงานที่อื่นต่ออ่าค่ะ ต้องเดินทางวันที่20เลยนะ