เห้นด้วบกับการเปิดเขตการค้าหรือไม่

อยากทราบทัศนะคติของผู้เขียนคะว่า มีความเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในการที่ไทยจะเปิดเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา
คำตอบ
ถ้าตอบตามความเห็นของผู้เขียนเอง เห็นว่าการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะอย่างที่กล่าวว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทย ดังนั้นถ้าสามารถทำให้การค้ากับสหรัฐอเมริกาเติบโตไปได้ ย่อมเป็นผลดี แต่ก็ต้องคำนึงถึงความสามรถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยด้วย ผู้เขียนเห็นด้วยในการเปิดการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา แต่ประเทศไทยก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมก่อนด้วย ไม่ว่าในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติ การจัดระบบเพื่อรองรับการค้าหรือการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติ ไม่ว่าเป็นการจัดระบบทางเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมาย
LiLa
  • ความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
  • ต้องให้แน่ใจว่าเรามีความพร้อมที่แท้จริงนะคะ
  • โดยเฉพาะเรื่องความสามารถของผู้ประกอบการและกฎหมาย