ยินดีจ้า

ขอแสดงความยินดีที่จะได้ของเล่นใหม่ ความรู้ใหม่ๆ ต่อไปคงได้ติดต่อกันเรื่อยๆ ราคาการสื่อสารถูก
คำตอบ
อยู่ใกล้ชายแดน กลัวของก็อปจากประเทศจีน ครับ