กศน.

 

                ขอขอบพระคุณท่าน  ผอ. ประยนต์ค่ะ

ขอให้ท่านทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ

อบรม  ict  นะคะ

คำตอบ