ดีใจ ไก่จ๋า....เย้...

 

       นั่งเรียนใกล้กับสุทธิศักดิ์    เรารับคำทักทายจากไก่พร้อมกัน    กำลังจะเรียนรู้แบลองผิดลองถูกอยู่

ขอบคุณนะ......ที่ให้กำลังใจ

คำตอบ