ขอบคุณวิทยากร

ขอบคุณอาจารย์รัฐเขต ที่แบ่งปันความรู้ให้พวกเราผู้บริหาร  ที่ไม่ค่อยจะได้ใช้เทคโนโลยีด้านนี้มาก่อนเลย ต่อไปคงได้ติดต่อกันมากกว่านี้
คำตอบ

ยินดีครับ  มีข้อสงสัยอะไร ติดต่อมาได้ทุกข่องทางเลยนะครับ