ยินดี

ยินดีด้วยครับที่ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ไปใช้พัฒนางาน ICT ในองค์กรของท่าน

คำตอบ